• ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ

    avmliopia-edragkiotis.gr 2x

Ζητήστε Ραντεβού

κλείστε το Ραντεβού σας με τον Οφθαλμίατρο σήμερα καλώντας στο 2310 443342

ή στείλε email

ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ

Τι είναι η αμβλυωπία;

Αμβλυωπία είναι εκείνη η κατάσταση κατά την οποία είτε ο ένας είτε και οι δύο οφθαλμοί δεν έχουν την κατάλληλη οπτική οξύτητα.
Αποτελεί σπάνια πάθηση καθώς την έχουν το 3-5 % του πληθυσμού, και οφείλεται στην λήψη της κακής οπτικής πληροφορίας που λαμβάνει το ένα μάτι. Χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες:
  • Στραβισμική Αμβλυωπία, κατά την οποία παρατηρείται στραβισμός του ενός ματιού
  • Εξ ανοψίας Αμβλυωπία που μπορεί να οφείλεται σε καταρράκτη ή σε άλλες παθήσεις, όπως είναι η βλεφαρόπτωση
  • Διαθλαστική Αμβλυωπία που μπορεί να οφείλεται σε υψηλά διαθλαστικά σφάλματα, σε ανισομετρωπία, ή στην ύπαρξη χαλαζίου στο άνω βλέφαρο του ματιού

Πως θεραπεύεται η αμβλυωπία;

  • Η θεραπεία της πάθησης έχει να κάνει με την αιτία που την δημιουργεί. Κατά την εξ ανοψίας αμβλυωπία, η αντιμετώπιση πρέπει να είναι άμεση διότι η διαιώνιση του προβλήματος μπορεί να επιφέρει μόνιμη βλάβη η οποία είναι μη αναστρέψιμη.
  • Στην στραβισμική αμβλυωπία και στην διαθλαστική που οφείλεται σε χαλάζιο, παρέχεται θεραπεία κατά την οποία καλύπτεται το υγιές μάτι, η οποία διαρκεί μέχρι το 8ο με 10 έτος της ηλικίας.