• ΣΧΑΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ

    (ΚΑΨΟΥΛΟΤΟΜΗ) ΜΕ YAG LASER

    H-E-O---edragkiotis

Ζητήστε Ραντεβού

κλείστε το Ραντεβού σας με τον Οφθαλμίατρο σήμερα καλώντας στο 2310 443342

ή στείλε email

ΣΧΑΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ(ΚΑΨΟΥΛΟΤΟΜΗ) ΜΕ YAG LASER

Με τον όρο περιφάκιο εννοούμε την μεμβράνη η οποία περιβάλλει τον θολωμένο οφθαλμικό φακό. Κάθε εγχείρηση που ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της ιατρικής, προβλέπει την διατήρηση αυτής της περιοχής.

Κατά την αφαίρεση του καταρράκτη, ο θολωμένος φακός αφαιρείτε και στην θέση του τοποθετείται ένας ενδοφακός εντός του σάκου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών με καταρράκτη, θολώνει η επιφάνεια πίσω από το περιφάκιο, γεγονός που δημιουργεί ουσιαστικά έναν δεύτερο καταρράκτη ο οποίος χρειάζεται να αφαιρεθεί. Για την ενέργεια αυτή, χρησιμοποιείται το Yag laser.

Ο ασθενής από την πλευρά του, θα πρέπει να προσέλθει για εξετάσεις και να υποστεί την διαδικασία το νωρίτερο δυνατόν, ώστε το περιφάκιο να είναι ακόμη μαλακό για να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα. Όσο υπάρχει αμέλεια από την πλευρά του ασθενούς το περιφάκιο παχαίνει και η αφαίρεση του γίνεται διαδικασία πιο σύνθετη.

Ο ιατρός πραγματοποιεί μία τομή στον οπίσθιο φακό η οποία ονομάζεται καψουλοτομή, και πετυχαίνει την αντιμετώπιση του προβλήματος με μία απλή και γρήγορη επέμβαση κατά την οποία οι ακτίνες του laser, διανοίγουν το οπίσθιο περιφάκιο.

Πρόκειται για μια εγχειρητική διαδικασία που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον ασθενή διότι:

  • Είναι ταχεία
  • Κατοχυρώνεται η πλήρης ασφάλεια για τον ασθενή
  • Είναι μία ανώδυνη επέμβαση
  • Η πιθανότητα επιπλοκής η μόλυνσης είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη
  • Δεν περιορίζεται ο ασθενής στις δραστηριότητές του μετά την επέμβαση
  • Παρουσιάζεται άμεση βελτίωση για τους περισσότερους μετά από λίγες ώρες

Αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση, ο ασθενής χρειάζεται να προσέλθει στο ιατρείο μετά από δυο τρεις μέρες, για να γίνουν κάποιες εξετάσεις οι οποίες αφορούν τον έλεγχο της όρασης, την μέτρηση της ενδοφθαλμικής πίεσης, αλλά και της διάθλασης.